Dr. Szentirmai István

Bíró

Dr. Szentirmai István

Bíró

BEMUTATKOZÁS

Dr. Szentirmai István a „C” kategóriás Fogathajtó Bajnoki Döntő versenybíróságának tagja, I. osztályú bíróként tevékenykedik több évtizede a Magyar Fogathajtásért.

Az Állatorvostu­dományi Egyetemen szerzett diplomát 1974-ben, majd szaporodásbiológiai szakállatorvosi diplomáját 1986-ban szerzte meg. 2002novemberében nevez­ték ki kerületi főállatorvossá, jelenleg nyugdíjas állatorvos és boldog nagypapaként éli mindennapjait a Komárom-Esztergom megyei Ács településen. Soha nem hátrál meg a fela­datoktól. Minden társadalmi megmozdulásban, ha ideje engedi tevékenyen és ön­zetlenül részt vesz. Hívő refermátus ember, aki jelenleg az Ácsi Református egyház főgondnoka, és a Dunántúli Református Egyházkerület volt tanácsnoka. A Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Egyesület alapító tagja, és jelenleg a tenyésztési bizottság tagja. Nagy szeretettel fogja össze a környező megyékben élő lószerető embereket.

Korábban az Ácsi Önkormányzat képviselő tes­tületén belül Kulturális és Sport­bizottság elnöke volt. Tagja volt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak, a Környezetvédelmi Bizottság el­nöki tisztségét látta el. A lovassport területén sok­féle tisztsége volt országos és területi szinten is; a Magyar Lovas Szövetség alelnöke, később a Fogathajtó Szakbizottsági Tagja, a „Nyugat-Magyar”, átalakulás után a Felső-Dunántúli Fogathajtó Régió Elnöke. Fontos szerepe volt és van a lovassport népszerűsítésében, az Ácson korábban rendezett és most újra induló fogathajtó baj­nokságok szervezésében, le­bonyolításában, valamint a Régió területén. Nagyon sok versenyen elismert bírói szerepet tölt be. Mindemellett az állatok és a föld szeretete kíséri életét, gazdálkodik földeken, szőlőben, lovakkal, birkákkal, szarvasmarhákkal és 1990 óta ló fedeztetőállomást működtet. Ha bárki a segítséget kér mindig rendelkezésre áll, és tőle telhető legnagyobb szakértelemmel és szorga­lommal önzetlenül segít.